Velg en side

Jerusalem – første århundre etter Kristus
De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. (Apg 2,42-47)

Trondheim – tjueførste århundre etter Kristus
De holder seg fremdeles trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. De lever fremdeles i en tid med under og tegn. Alle de troende holder sammen og deler det de har med hverandre. De hjelper hverandre i hverdagen. De møtes både på søndager og hverdager. I hjemmene bryter de fremdeles brødet og spiser sammen med oppriktig og hjertelig glede. De synger og lovpriser Gud og blir respektert av dem som ser hvordan de lever. De ber og arbeider mot den dagen de kan si: “Hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.”