Gudstjenester

I forbindelse med Korona-viruset følger vi myndighetenes råd om minst mulig bevegelse og kontakt. Vi legger derfor ned både gudstjenester og gruppesamlinger inntil retningslinjene endrer seg.

For å holde oppe fellesskapet i husgruppene har vi opprettet egne digitale møteplasser for de ulike gruppene. Gruppelederne vil distribuere lenker til disse.

Jesus sier at mennesket ikke lever av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Å leve nært til Gud i ordet er en nøkkel for oss. Vi vil derfor også opprette en felles bibelleseplan for hele menigheten, hvor vi leser sammen med felles kommentar mulighet i bibel-appen YouVersion. Lenke til felles bibelleseplan vil legges ut på Facebook ved oppstart av ny plan.

Vi arbeider i tillegg med å tilrettelegge litt ekstra ressurser for ekteskap og familier i denne perioden. Når vi ikke kan være ute, er det tid for å bygge på hjemmebane.

Hilser med 1 Tim 2,1-4:

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

Sindre, Arne Olav og Håvard