Møtepunkt

Husgrupper

Vi tror menighet er mer enn gudstjenester.  Å bli en kristen er å bli en del av Guds familie – et fellesskap med familiefølelse. I husgruppene har vi måltid, bønn, samtaler og undervisning. Det er et fint sted å bygge vennskap og å bli bedre kjent med Gud.

Husgruppene har ukentlige samlinger på tirsdager. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å besøke en av husgruppene våre – du er hjertelig velkommen!

Fin fredag

Et tilbud for de som går i 2.-5. klasse. Fin fredag foregår på Heimdal, i kjelleren på Credo bygget, annenhver fredag kl 1800.

Troscafé

Troscafé er et åpent arrangement rettet mot studenter og unge voksne. Kvelden inneholder en innledende bibelundervisning på et aktuelt tema og vi gir rom for innspill og spørsmål i fortsettelsen. Stammen Café og bar sørger for en hyggelig atmosfære og mat og drikke fra menyen deres.

På grunn av korona situasjonen er troscafeen satt på vent intill videre.