Gudstjenester

Oversikt høst 2020
Samlingene er annenhver lørdag kl 1100 i Misjonskirkens lokaler i sentrum. Merk at det i november er endring på datoer i forhold til tidligere oppsatt program.

22.august
05.september
19.september
03.oktober
17.oktober
31.oktober
21.november
12.desember

I forbindelse med Covid-19 vil vi på gudstjenestene våre gjennomføre gjeldende tiltak:

1. Er du syk og/eller har nyoppståtte luftveissymptomer? Bli hjemme.
2. Alle som kommer til gudstjenesten må føre opp navn og telefonnummer på en liste i det de kommer inn, det vil være maks 200 deltakere. Dette må vi gjøre for eventuell smittesporing, listen vil makuleres etter 10 dager.
3. For å ivareta god håndhygiene vil vi flere steder i lokalet sette ut hånddesinfeksjon. Bruk dette!
4. For å opprettholde 1 metersregelen vil vi sitte på rader med god avstand. Medlemmer av samme husstand, eller gjensidig definerte nærkontakter, kan sitte samlet. Mellom husstander/nærkontakter må det være midtgang eller to ledige seter. Husk også 1 metersregelen når du oppholder deg ellers i lokalet.
5. Unngå klemming, håndhilsing og fysisk kontakt.
6. Inntil videre vil vi ikke servere lunsj etter gudstjenesten. Det vil være kaffe, te og det vil være noen som har ansvar for å skjenke dette på stedet.

Velkommen!